Nadruk
Obszar odpowiedzialności Stopka dotyczy wyłącznie strony internetowej pod adresem: https://cosmedica.com/ Cel projektu internetowego: Pośrednictwo i organizacja wyjazdów zdrowotnych do Turcji.

Cosmedica Estetik Turizm Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Tic.Ltd.Şti.

Nisbetiye mah. Gazi gücnar sok.Uygur apt no:4 d:5 34340
Beşiktaş – İstanbul / Türkei

Tel.: +48 576 580 020
E-Mail: [email protected]
Website: https://cosmedica.com

Zastrzeżenia – informacje prawne

§1 Ostrzeżenie dotyczące treści

Bezpłatna i swobodnie dostępna zawartość tej strony internetowej została stworzona z największą możliwą starannością. Jednak dostawca tej strony internetowej nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność i aktualność bezpłatnych i swobodnie dostępnych przewodników dziennikarskich i aktualności. Wpisy oznaczone imiennie odzwierciedlają opinię danego autora, a nie zawsze opinię dostawcy. Samo wywołanie bezpłatnych i swobodnie dostępnych treści nie powoduje powstania żadnego stosunku umownego między użytkownikiem a dostawcą i w tym zakresie usługodawca nie ma woli prawnej.

§2 Linki zewnętrzne

Ta strona internetowa zawiera linki do stron internetowych osób trzecich („linki zewnętrzne”). Za te strony odpowiadają odpowiedni operatorzy. Kiedy linki zewnętrzne zostały połączone po raz pierwszy, dostawca sprawdził treści stron trzecich pod kątem wszelkich naruszeń prawa. W tamtym czasie nie było widocznych żadnych naruszeń prawa. Dostawca nie ma żadnego wpływu na aktualny i przyszły kształt oraz treść powiązanych stron. Umieszczenie linków zewnętrznych nie oznacza, że ​​usługodawca przyjmuje treść za odnośnikiem lub linkiem jako własną. Stałe monitorowanie linków zewnętrznych nie jest uzasadnione dla dostawcy bez konkretnych dowodów naruszenia prawa. Jeśli jednak dowiemy się o naruszeniach prawa, takie linki zewnętrzne zostaną natychmiast usunięte.

§3 Prawa autorskie i prawa pokrewne

Treści publikowane na tej stronie podlegają polskiemu prawu autorskiemu i pokrewnemu prawu autorskiemu. Każde użycie niedozwolone przez polskie prawo autorskie i pokrewne prawo autorskie wymaga uprzedniej pisemnej zgody dostawcy lub odpowiedniego posiadacza praw. Dotyczy to w szczególności powielania, przetwarzania, tłumaczenia, przechowywania lub odtwarzania treści w bazach danych lub innych mediach i systemach elektronicznych. Treści i prawa osób trzecich są jako takie oznaczone. Nieuprawnione powielanie lub przekazywanie poszczególnych treści lub całych stron jest zabronione i podlega karze. Dozwolone jest wyłącznie tworzenie kopii i pobieranie do użytku osobistego, prywatnego i niekomercyjnego. Prezentacja tej strony internetowej w ramkach zewnętrznych jest dozwolona tylko za pisemną zgodą.

§4 Specjalne warunki użytkowania

O ile specjalne warunki dotyczące indywidualnego korzystania z tej strony internetowej odbiegają od wyżej wymienionych ustępów, zostanie to wyraźnie wskazane w odpowiednim punkcie. W takim przypadku obowiązują w każdym indywidualnym przypadku specjalne warunki użytkowania.

§5 Notatka zgodnie z rozporządzeniem w sprawie internetowego rozstrzygania sporów

Zgodnie z obowiązującym prawem jesteśmy zobowiązani do informowania konsumentów o istnieniu europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów, która może być wykorzystywana do rozstrzygania sporów bez konieczności angażowania sądu. Za utworzenie platformy odpowiedzialna jest Komisja Europejska. Europejską platformę internetowego rozstrzygania sporów można znaleźć tutaj: http://ec.europa.eu/odr

Zwracamy jednak uwagę, że nie jesteśmy przygotowani do udziału w procedurze rozstrzygania sporów w ramach europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów. Aby skontaktować się z nami, skorzystaj z naszego adresu e-mail i numeru telefonu powyżej.

§6 Zawiadomienie zgodnie z ustawą o rozstrzyganiu sporów konsumenckich (VSBG)

Nie jesteśmy skłonni i zobowiązani do uczestniczenia w procedurach rozstrzygania sporów przed konsumencką radą arbitrażową.